logoug150

dr Grzegorz Bucior

Katedra Rachunkowości

Wydział Zarządzania

Materiały dla studentów

Rachunkowość skomputeryzowana - instrukcje:

1. Instalacja MSSQL

2. Instalacja WAPRO FAKIR

3. Inicjacja programu: adres, rok obrotowy, plan kont, ustawienia dodatkowe

4. Rejestracja dokumentów 1-24

5. Rejestracja dokumentów 25-44 + archiwizacja danych

6. Rejestracja dokumentów 45-52 

7. Lista płac 2020

8. Rejestracja dokumentów 53-56

9. Instrukcja przekazania danych do oceny

 

Uwaga: Materiały można wykorzystywać jedynie do celów dydaktycznych w ramach moich zajęć. Pliki zapisane są w formacie Adobe Reader (PDF), który można odczytać i drukować za pomocą darmowego programu Adobe Reader