logoug150

dr Grzegorz Bucior

Katedra Rachunkowości

Wydział Zarządzania

Materiały dla studentów

Rachunkowość skomputeryzowana - skrypt edycja_2023:

Rachunkowość skomputeryzowana - instrukcje:

1. Instalacja MSSQL

2. Instalacja WAPRO FAKIR

3. Inicjacja programu: adres, rok obrotowy, plan kont, ustawienia dodatkowe

 

zadanie sprawozdawczosc 

 

Uwaga: Materiały można wykorzystywać jedynie do celów dydaktycznych w ramach moich zajęć. Pliki zapisane są w formacie Adobe Reader (PDF), który można odczytać i drukować za pomocą darmowego programu Adobe Reader