logoug150

dr Grzegorz Bucior

Katedra Rachunkowości

Wydział Zarządzania

Publikacje

 

Tytuł, [publikacja zbiorcza], [współautor], Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, ISBD/ISSN, strony od-do:

 1. Akredytacja ACCA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego [w:] Zeszyty Naukowe Folia Oeconomica 319(79)2, Folia Pomeranie Universitatis Technologiae Stetinensis, red. G. Karmowska, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2015, 2081-0644, s. 37-48 [plik PDF]
 2. Zastępcze wykonanie zobowiązania (datio in solutum) w rachunkowości dłużnika [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, red. T. Kiziukiewicz; Zeszyty Naukowe US Nr 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 77, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, 1640-6818, s. 21-29 [plik PDF]
 3. Datio in solutum w ujęciu bilansowym i podatkowym [w:] Rachunkowość – polityka makroekonomiczna – globalizacja, red. Z. Luty; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 390, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, 978-83-7695-507-0, s. 74-81 [plik PDF]
 4. Cash pool - aspekt bilansowy i podatkowy [w:] Teoria, praktyka, polityka rachunkowości, red. M. Remlein, (współautor: Elżbieta Jaworska), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2015, 83-64604-16-4, s. 29-38 [plik PDF] 
 5. Przedsiębiorstwo jako podatnik podatku od nieruchomości : kierunki zmian [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, red. T. Kiziukiewicz; Zeszyty Naukowe US Nr 827, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 69, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, 1733-2842, s. 9-16 [plik PDF]
 6. Kurs faktycznie zastosowany przy ustalaniu różnic kursowych [w:] Zarządzanie i finanse nr 2/2014, (współautor Cyryl Kotyla), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2014, 2084-5189, s. 221-236 [plik PDF]
 7. Podmiotowość samorządowej jednostki budżetowej w systemie podatku VAT [w:] Metodyczne aspekty badań w rachunkowości; red. H. Lelusz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014, 978-83-7299-890-3, s. 47-57 [plik PDF]
 8. Międzywydziałowy kierunek Podatki i Doradztwo Podatkowe na Uniwersytecie Gdańskim [w:] Zeszyty Naukowe Folia Oeconomica 311(75)2, Folia Pomeranie Universitatis Technologiae Stetinensis, red. G. Karmowska, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2014, 2081-0644, s. 21-31 [plik PDF]
 9. Badanie sprawozdania finansowego w sektorze publicznym [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, red. T. Kiziukiewicz; Zeszyty Naukowe US Nr 757, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, 1640-6818, s. 319-325 [plik PDF] 
 10. Rachunkowość w klinicznym nauczaniu prawa, red. A. Karmańska; Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Nr 129, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013, 1234-8872, s. 69-85 [plik PDF]
 11. Propozycje do podmiotowego zakresu obowiązku badania sprawozdania finansowego [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, red. T. Kiziukiewicz; Zeszyty Naukowe US Nr 765/61, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, 1640-6818, s. 523-532 [plik PDF]
 12. Efekty kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Gdańskim [w:] Zeszyty Naukowe Folia Oeconomica 72, Folia Pomeranie Universitatis Technologiae Stetinensis, red. G. Karmowska, (współautor: Aleksandra Paszkiewicz), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2013, 2081-0644, s. 7-19 [plik PDF]
 13. Zakres programowy przedmiotu rachunkowość podatkowa [w:] Zeszyty Naukowe Folia Oeconomica 294 (67), Folia Pomeranie Universitatis Technologiae Stetinensis, red. G. Karmowska, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2012, 2081-0644, s. 15-26 [plik PDF]
 14. Rachunkowość w akademickim kształceniu prawników [w:] Rachunkowość. Dydaktyka i certyfikacja zawodu księgowego, red. D. Dziawgo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, 978-83-231-2855-7, s. 9-22 [plik PDF]
 15. Budget Management Modernisation of Local Government in Poland [w:] Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe vol. 2/2011 nr. 3, STS Science Centre Ltd., Londyn 2011, 2043-085X, s. 29-35 [plik PDF]
 16. Uproszczona wycena produktów [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, red. T. Kiziukiewicz; Zeszyty Naukowe US Nr 625, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 32, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, 1640-6818, s. 103-111 [plik PDF]
 17. Wymagania dotyczące prac magisterskich w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego [w:] Zeszyty Naukowe Folia Oeconomica 287 (63), Folia Pomeranie Universitatis Technologiae Stetinensis, red. K. Brzozowska, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2011, 2081-0644, s. 23-30 [plik PDF]
 18. Rachunkowość w polityce budżetowej jednostki samorządu terytorialnego [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Rachunkowość w teorii i praktyce Nr 668, red. T. Kiziukiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, 1640-6818 1733-2842, s. 35-44 [plik PDF]
 19. Dopłaty do kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - aspekt bilansowy i podatkowy [w:] Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego "Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości" Nr 1/1, red. B. Gierusz, P. Lech, (współautor: Cyryl Kotyla), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011, 1732-1565, s. 183-197 [plik PDF]
 20. Budżet podstawy zerowej w jednostkach samorządu terytorialnego [w:] Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami red. E. Nowak, M. Nieplowicz; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 122, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, 1899-3192, s. 62-70 [plik PDF]
 21. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego, którego zakup był zabezpieczony kontraktem forward [w:] Rachunkowość wybrane problemy; Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/2010, (współautor: Cyryl Kotyla), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010, 1732-1565, s. 5-12 [plik PDF]
 22. Sposób oceny ćwiczeń z rachunkowości skomputeryzowanej [w:] Folia Pomeranie Universitatis Technologiae Stetinensis nr 273. Oeconomica 56, red. K. Brzozowska, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2009, 2081-0644, s. 17-22 [plik PDF]
 23. Zarządzanie kosztami zadań budżetowych samorządu lokalnego [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz; Zeszyty Naukowe US Nr 552, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 20, (współautor: Beata Zackiewicz), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, 1640-6818, s. 401-417 [plik PDF]
 24. Bariery modernizacji budżetowania w jednostkach samorządu terytorialnego [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz; Zeszyty Naukowe US Nr 542, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 18, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, 1640-6818, s. 51-57 [plik PDF]
 25. Wycena i ewidencja aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa [w:] Rachunkowość wybrane problemy; Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/1/2009, (współautor: Cyryl Kotyla), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009, 1732-1565, s. 5-13 [plik PDF]
 26. Zasady budżetowe Wspólnoty Europejskiej [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz; Zeszyty Naukowe US Nr 493, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 9, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, 1640-6818, s. 19-28 [plik PDF]
 27. Koncepcja nauczania przedmiotu „Rachunkowość skomputeryzowana” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego [w:] Dydaktyka w naukach ekonomicznych, red. T. Kiziukiewicz, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2008, 83-88057-80-4, s. 11-15 [plik PDF]
 28. Instrumenty pochodne – ryzyko finansowe i jego prezentacja [w:] Rachunkowość wybrane problemy; Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/2008, (współautor: Cyryl Kotyla), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008, 1732-1565, s. 77-84 [plik PDF]
 29. Wycena różnic kursowych – aspekt bilansowy i podatkowy [w:] Rachunkowość wybrane problemy; Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/2007, (współautor: Cyryl Kotyla), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007, 1732-1565, s. 5-14 [plik PDF]
 30. Integracja rachunkowości i budżetowania zadań jednostek samorządu terytorialnego [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego nr 467 Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia nr 7, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, 1640-6818, s. 43-54 [plik PDF]
 31. Wynik finansowy brutto jako wynik podatkowy [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz; Zeszyty Naukowe US Nr 464, Prace Katedry Rachunkowości Nr 27, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, 1640-6818, s. 19-27 [plik PDF]
 32. Sprawozdawczość budżetowa Wspólnot Europejskich [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, PRINT GROUP Daniel Krzanowski, Szczecin 2006, 83-60065-36-5, s. 44-51 [plik PDF]
 33. Skutki podatkowe niepieniężnego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez zwiększenie wartości nominalnej udziałów [w:] Rachunkowość wybrane aspekty; Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/2006, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006, 1732-1565, s. 5-14 [plik PDF]
 34. Koszty normatywne zadań jako narzędzie budżetowania w sektorze publicznym [w:] Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem – standardy międzynarodowe, red. M. Nowicka-Skowron, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2006, 83-7464-074-X, s. 195-203 [plik PDF]
 35. Wykorzystanie budżetowania do redukcji kosztów produkcji [w:] Stan rozwoju i zakres stosowania controllingu operacyjnego w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. A. Kardasz, R. Kotarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, (współautor: Beata Zackiewicz), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, 0324-8445, s. 81-87 [plik PDF]
 36. Koncepcje budżetowania w jednostkach Samorządu Terytorialnego [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, red. W. Krawczyk (współautor: Karolina Gościniak), PTE, Kraków 2005, s. 58-69 [plik PDF]
 37. Wykorzystanie kosztów docelowych w budżetowaniu działalności jednostek samorządu terytorialnego [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, Materiały konferencyjne, Kraków 2005, 83-89823-15-2, s. 49-58
 38. Kierunki modyfikacji systemu rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego dla potrzeb budżetowania zadań [w:] Rachunkowość i analiza ekonomiczna - wybrane problemy; Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/2005, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005, 1732-1565, s. 13-24 [plik PDF]
 39. Etapy rachunku kosztów docelowych na przykładzie przedsiębiorstwa brany elektronicznej [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, Materiały konferencyjne, (współautorzy: Marek Ossowski, Beata Zackiewicz), Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., Kraków 2004, 83-89823-15-2, s. 29-45 [plik PDF]
 40. Funkcje rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, PPH ZAPOL, Szczecin 2004, 83-89260-77-8, s. 25-31 [plik PDF]
 41. Rola sprawozdawczości w zwiększaniu spektrum informacyjnego kadry menedżerskiej jednostek samorządu terytorialnego [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, red. B. Micherda, (współautor: Elżbieta Jaworska), Akademia Ekonomiczna w Krakowie i DTP Chorzów, Kraków 2003, 83-911249-0-8, s. 73-83 [plik PDF]
 42. Wykorzystanie rachunku kosztów docelowych w budżetowaniu działalności jednostek samorządu terytorialnego [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, Materiały konferencyjne, (współautor: Beata Zackiewicz), Drukarnia ABC, Chorzów 2003, 83-919384-5-6, s. 49-58
 43. Pomiar i grupowanie kosztów zadań jednostek samorządu terytorialnego [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, ZUPiW Jacek Plewnia, Szczecin 2003, 83-88057-55-3, s. 27-31 [plik PDF]