logoug150

dr Grzegorz Bucior

Katedra Rachunkowości

Wydział Zarządzania

Publikacje

 

Tytuł, [publikacja zbiorcza], [współautor], Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, ISBD/ISSN, strony od-do:

 1. Economic knowledge among primary school students – an example of two polish schools in the Gdańsk Region [w:] EDULEARN19 Proceedings (współautorka: Magdalena Bucior), IATED, Palma 2019, 978-84-09-12031-4 2340-1117, s.7185-7191 [plik PDF]
 2. A prepared or an open employee: entrepreneurs’ expectations from graduates of accounting studies – evidence from Poland [w:] EDULEARN19 Proceedings (współautorka: Ewa Spigarska), IATED, Palma 2019, 978-84-09-12031-4 2340-1117, s.6990-6997 [plik PDF]
 3. Accounting teaching methods in the professional ethics aspect – examination of high-school students opinions [w:] EDULEARN19 Proceedings (współautorka: Ewa Spigarska), IATED, Palma 2019, 978-84-09-12031-4 2340-1117, s.6644-6650 [plik PDF]
 4. Impression Management in Business Report: Case Study of Three Polish Companies, Proceedings of the 34th International Business Information Management Association Conference (współautorka: Elżbieta Jaworska), Madryt 2019, 978-0-9998551-3-3, s. 10841-10853 [plik PDF]
 5. Structural manipulation as part of impression management in the president’s letters to shareholders of the biggest Polish enterprises, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości” tom 104 (160), 2019 (współautorka: Elżbieta Jaworska), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2019, 1641-4381 print 2391-677X, s. 55-83 [plik PDF]
 6. Szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (współautorka: Aleksandra Żurawik), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2019, 978-83-7972-326-3 0860-2751, s. 261-277 [plik PDF]
 7. Plany zawodowe studentów a akredytacja na uczelniach – badanie wśród studentów kierunku finanse i rachunkowość [w:] Oeconomica 344(91)2, Folia Pomeranie Universitatis Technologiae Stetinensis, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2018, 2081-0644, s. 5-12 [plik PDF]
 8. Zdarzenia po dacie bilansowej – przykład umorzenia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, Zeszyty Naukowe US Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 4/2018 (88) cz. 1 (współautorka: Karolina Gościniak), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018, 2450-7741, s.11-22 [plik PDF]
 9. Centralizacja rozliczeń VAT w gminie – podmiotowość podatkowa gminnych jednostek organizacyjnych [w] Zarządzanie i finanse vol 16 no. 3 part 1, (współautorka: Beata Zackiewicz-Brunke), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2018, 2084-5189, s. 35-48 [plik PDF]
 10. Szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2018, nr 522 (współautorka: Aleksandra Wiercińska), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018, 1899-3192, s. 29-39 [plik PDF]
 11. Atrybucja jako strategia zarządzania wrażeniem w raportowaniu zewnętrznym – przykład spółki z większościowym udziałem skarbu państwa [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2018, nr 514 (współautorka: Elżbieta Jaworska), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018, 1899-3192, s. 128-138 [plik PDF]
 12. Preferences of the students of post-secondary high schools with economic profiles and the quality of financial accounting teaching [w:] ICERI2018 Proceedings (współautorzy: Jarosław Kujawski, Ewa Spigarska), IATED, Sewilla 2018, 978-84-09-05948-5, s.1893-1899 
 13. Methodology of teaching financial accounting subjects to the students of secondary economic high schools (post-secondary schools) [w:] EDULEARN18 Proceedings (współautorka: Ewa Spigarska), IATED, Palma 2018, 978-84-09-02709-5, d.5355-5362
 14. Forms and methods of teaching accounting – a student opinion survey at the faculty of management of the Gdansk University [w:] EDULEARN18 Proceedings (współautorka: Ewa Spigarska), IATED, Palma 2018, 978-84-09-02709-5, s. 5377-5385
 15. Infrastruktura portowa jako przedmiot podatku od nieruchomości [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz; Zeszyty Naukowe US Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 4/2017 (88) (współautorka: Karolina Gościniak), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2017, 2450-7741, s. 21-30 [plik PDF]
 16. Teaching of university-level accounting in collaboration with the entities certifying the accounting profession - the example of faculty of management at the University of Gdansk [w:] Edulearn 17 : 9th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain, 3-5 July, 2017 : conference proceedings / red. L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (współautorka: Ewa Spigarska), IATED, Barcelona 2017, 978-84-697-3777-4, s.633-641
 17. Podyplomowe studia „Rachunkowość ACCA – poziom profesjonalny” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego [w:] Oeconomica 335(87)2, Folia Pomeranie Universitatis Technologiae Stetinensis, red. G. Karmowska (współautor: Jarosław Kujawski), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2017, 2081-0644, s. 41–50 [plik PDF]
 18. Self-presentation. Enterprise impression management as part of external reporting [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - 2017, nr 474 (współautorka: Elżbieta Jaworska), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017, 1899-3192, s. 150-159 [plik PDF]
 19. Specjalność biegły rewident na kierunku Finanse i Rachunkowość Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego [w:] Oeconomica 327 (83) 2 2016, Folia Pomeranie Universitatis Technologiae Stetinensis, red. G. Karmowska [plik PDF]
 20. Koszty w przedsiębiorstwach hotelarskich [w:] Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami (współautorka: Elżbieta Jaworska), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 442, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, 1899-3192, s.146-154 [plik PDF]
 21. Sprawozdawczość likwidowanej spółki kapitałowej [w:] Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej Tom I Współczesne problemy rachunkowości i rewizji finansowej, red. A. Kuzior, A. Szewieczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016, 978-83-7875-309-4, s.35-43 
 22. Neutralność podatku od towarów i usług w gminie [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz; Zeszyty Naukowe US Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 2/2016 (80), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016, 450-7741, s.227-234 [plik PDF]
 23. Akredytacja ACCA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego [w:] Zeszyty Naukowe Folia Oeconomica 319(79)2, Folia Pomeranie Universitatis Technologiae Stetinensis, red. G. Karmowska, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2015, 2081-0644, s. 37-48 [plik PDF]
 24. Zastępcze wykonanie zobowiązania (datio in solutum) w rachunkowości dłużnika [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, red. T. Kiziukiewicz; Zeszyty Naukowe US Nr 873, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 77, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, 1640-6818, s. 21-29 [plik PDF]
 25. Datio in solutum w ujęciu bilansowym i podatkowym [w:] Rachunkowość – polityka makroekonomiczna – globalizacja, red. Z. Luty; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 390, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, 978-83-7695-507-0, s. 74-81 [plik PDF]
 26. Cash pool - aspekt bilansowy i podatkowy [w:] Teoria, praktyka, polityka rachunkowości, red. M. Remlein, (współautor: Elżbieta Jaworska), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2015, 83-64604-16-4, s. 29-38 [plik PDF] 
 27. Przedsiębiorstwo jako podatnik podatku od nieruchomości : kierunki zmian [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, red. T. Kiziukiewicz; Zeszyty Naukowe US Nr 827, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 69, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, 1733-2842, s. 9-16 [plik PDF]
 28. Kurs faktycznie zastosowany przy ustalaniu różnic kursowych [w:] Zarządzanie i finanse nr 2/2014, (współautor Cyryl Kotyla), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2014, 2084-5189, s. 221-236 [plik PDF]
 29. Podmiotowość samorządowej jednostki budżetowej w systemie podatku VAT [w:] Metodyczne aspekty badań w rachunkowości; red. H. Lelusz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014, 978-83-7299-890-3, s. 47-57 [plik PDF]
 30. Międzywydziałowy kierunek Podatki i Doradztwo Podatkowe na Uniwersytecie Gdańskim [w:] Zeszyty Naukowe Folia Oeconomica 311(75)2, Folia Pomeranie Universitatis Technologiae Stetinensis, red. G. Karmowska, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2014, 2081-0644, s. 21-31 [plik PDF]
 31. Badanie sprawozdania finansowego w sektorze publicznym [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, red. T. Kiziukiewicz; Zeszyty Naukowe US Nr 757, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, 1640-6818, s. 319-325 [plik PDF] 
 32. Rachunkowość w klinicznym nauczaniu prawa, red. A. Karmańska; Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Nr 129, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013, 1234-8872, s. 69-85 [plik PDF]
 33. Propozycje do podmiotowego zakresu obowiązku badania sprawozdania finansowego [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, red. T. Kiziukiewicz; Zeszyty Naukowe US Nr 765/61, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, 1640-6818, s. 523-532 [plik PDF]
 34. Efekty kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Gdańskim [w:] Zeszyty Naukowe Folia Oeconomica 72, Folia Pomeranie Universitatis Technologiae Stetinensis, red. G. Karmowska, (współautor: Aleksandra Paszkiewicz), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2013, 2081-0644, s. 7-19 [plik PDF]
 35. Zakres programowy przedmiotu rachunkowość podatkowa [w:] Zeszyty Naukowe Folia Oeconomica 294 (67), Folia Pomeranie Universitatis Technologiae Stetinensis, red. G. Karmowska, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2012, 2081-0644, s. 15-26 [plik PDF]
 36. Rachunkowość w akademickim kształceniu prawników [w:] Rachunkowość. Dydaktyka i certyfikacja zawodu księgowego, red. D. Dziawgo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, 978-83-231-2855-7, s. 9-22 [plik PDF]
 37. Budget Management Modernisation of Local Government in Poland [w:] Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe vol. 2/2011 nr. 3, STS Science Centre Ltd., Londyn 2011, 2043-085X, s. 29-35 [plik PDF]
 38. Uproszczona wycena produktów [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, red. T. Kiziukiewicz; Zeszyty Naukowe US Nr 625, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 32, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, 1640-6818, s. 103-111 [plik PDF]
 39. Wymagania dotyczące prac magisterskich w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Gdańskiego [w:] Zeszyty Naukowe Folia Oeconomica 287 (63), Folia Pomeranie Universitatis Technologiae Stetinensis, red. K. Brzozowska, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2011, 2081-0644, s. 23-30 [plik PDF]
 40. Rachunkowość w polityce budżetowej jednostki samorządu terytorialnego [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Rachunkowość w teorii i praktyce Nr 668, red. T. Kiziukiewicz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, 1640-6818 1733-2842, s. 35-44 [plik PDF]
 41. Dopłaty do kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - aspekt bilansowy i podatkowy [w:] Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego "Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości" Nr 1/1, red. B. Gierusz, P. Lech, (współautor: Cyryl Kotyla), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011, 1732-1565, s. 183-197 [plik PDF]
 42. Budżet podstawy zerowej w jednostkach samorządu terytorialnego [w:] Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami red. E. Nowak, M. Nieplowicz; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 122, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, 1899-3192, s. 62-70 [plik PDF]
 43. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego, którego zakup był zabezpieczony kontraktem forward [w:] Rachunkowość wybrane problemy; Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/2010, (współautor: Cyryl Kotyla), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010, 1732-1565, s. 5-12 [plik PDF]
 44. Sposób oceny ćwiczeń z rachunkowości skomputeryzowanej [w:] Folia Pomeranie Universitatis Technologiae Stetinensis nr 273. Oeconomica 56, red. K. Brzozowska, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2009, 2081-0644, s. 17-22 [plik PDF]
 45. Zarządzanie kosztami zadań budżetowych samorządu lokalnego [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz; Zeszyty Naukowe US Nr 552, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 20, (współautor: Beata Zackiewicz), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, 1640-6818, s. 401-417 [plik PDF]
 46. Bariery modernizacji budżetowania w jednostkach samorządu terytorialnego [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz; Zeszyty Naukowe US Nr 542, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 18, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009, 1640-6818, s. 51-57 [plik PDF]
 47. Wycena i ewidencja aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa [w:] Rachunkowość wybrane problemy; Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/1/2009, (współautor: Cyryl Kotyla), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009, 1732-1565, s. 5-13 [plik PDF]
 48. Zasady budżetowe Wspólnoty Europejskiej [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz; Zeszyty Naukowe US Nr 493, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 9, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, 1640-6818, s. 19-28 [plik PDF]
 49. Koncepcja nauczania przedmiotu „Rachunkowość skomputeryzowana” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego [w:] Dydaktyka w naukach ekonomicznych, red. T. Kiziukiewicz, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2008, 83-88057-80-4, s. 11-15 [plik PDF]
 50. Instrumenty pochodne – ryzyko finansowe i jego prezentacja [w:] Rachunkowość wybrane problemy; Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/2008, (współautor: Cyryl Kotyla), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008, 1732-1565, s. 77-84 [plik PDF]
 51. Wycena różnic kursowych – aspekt bilansowy i podatkowy [w:] Rachunkowość wybrane problemy; Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/2007, (współautor: Cyryl Kotyla), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007, 1732-1565, s. 5-14 [plik PDF]
 52. Integracja rachunkowości i budżetowania zadań jednostek samorządu terytorialnego [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, Zeszyt Naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego nr 467 Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia nr 7, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, 1640-6818, s. 43-54 [plik PDF]
 53. Wynik finansowy brutto jako wynik podatkowy [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz; Zeszyty Naukowe US Nr 464, Prace Katedry Rachunkowości Nr 27, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007, 1640-6818, s. 19-27 [plik PDF]
 54. Sprawozdawczość budżetowa Wspólnot Europejskich [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, PRINT GROUP Daniel Krzanowski, Szczecin 2006, 83-60065-36-5, s. 44-51 [plik PDF]
 55. Skutki podatkowe niepieniężnego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez zwiększenie wartości nominalnej udziałów [w:] Rachunkowość wybrane aspekty; Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 4/2006, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006, 1732-1565, s. 5-14 [plik PDF]
 56. Koszty normatywne zadań jako narzędzie budżetowania w sektorze publicznym [w:] Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem – standardy międzynarodowe, red. M. Nowicka-Skowron, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2006, 83-7464-074-X, s. 195-203 [plik PDF]
 57. Wykorzystanie budżetowania do redukcji kosztów produkcji [w:] Stan rozwoju i zakres stosowania controllingu operacyjnego w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. A. Kardasz, R. Kotarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, (współautor: Beata Zackiewicz), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, 0324-8445, s. 81-87 [plik PDF]
 58. Koncepcje budżetowania w jednostkach Samorządu Terytorialnego [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, red. W. Krawczyk (współautor: Karolina Gościniak), PTE, Kraków 2005, s. 58-69 [plik PDF]
 59. Kierunki modyfikacji systemu rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego dla potrzeb budżetowania zadań [w:] Rachunkowość i analiza ekonomiczna - wybrane problemy; Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/2005, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005, 1732-1565, s. 13-24 [plik PDF]
 60. Etapy rachunku kosztów docelowych na przykładzie przedsiębiorstwa brany elektronicznej [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, Materiały konferencyjne, (współautorzy: Marek Ossowski, Beata Zackiewicz), Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., Kraków 2004, 83-89823-15-2, s. 29-45 [plik PDF]
 61. Funkcje rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, PPH ZAPOL, Szczecin 2004, 83-89260-77-8, s. 25-31 [plik PDF]
 62. Rola sprawozdawczości w zwiększaniu spektrum informacyjnego kadry menedżerskiej jednostek samorządu terytorialnego [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, red. B. Micherda, (współautor: Elżbieta Jaworska), Akademia Ekonomiczna w Krakowie i DTP Chorzów, Kraków 2003, 83-911249-0-8, s. 73-83 [plik PDF]
 63. Wykorzystanie rachunku kosztów docelowych w budżetowaniu działalności jednostek samorządu terytorialnego [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, Materiały konferencyjne, (współautor: Beata Zackiewicz), Drukarnia ABC, Chorzów 2003, 83-919384-5-6, s. 49-58 [plik PDF] 
 64. Pomiar i grupowanie kosztów zadań jednostek samorządu terytorialnego [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, ZUPiW Jacek Plewnia, Szczecin 2003, 83-88057-55-3, s. 27-31 [plik PDF]